Công ty TNHH Sản xuất Kasai Seiki
Công ty TNHH Sản xuất Kasai Seiki

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư (bảo vệ thông tin cá nhân)

Công ty TNHH Sản xuất Kasai Seiki (“Công ty”) đưa ra chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dưới đây và sử dụng hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như đảm bảo tất cả nhân viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin nói trên, nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu của bạn.

Quản lý thông tin cá nhân

Để duy trì thông tin cá nhân của khách hàng ở trạng thái chính xác và hiện hành nhất và bảo vệ thông tin đó khỏi sự truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, thay đổi, rò rỉ, v.v., Công ty duy trì và quản lý một hệ thống bảo mật đầy đủ và sử dụng các biện pháp để đào tạo nhân sự sử dụng và tuân thủ và duy trì sự an toàn một cách triệt để. Công ty quản lý thông tin cá nhân theo cách nghiêm ngặt nhất.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân có được từ khách hàng được sử dụng khi liên hệ với khách hàng, gửi thông tin về dịch vụ và trả lời các câu hỏi của khách hàng qua email hoặc thư bưu chính.

Cookie

Một số phần của trang web này thu thập cookie để hiển thị thông tin cho người dùng.

Cookie là một tập tin được lưu trữ trên máy tính của người dùng cuối khi họ truy cập một trang web.

Thông tin chứa trong cookie có tính chất chung và không chứa thông tin nhận dạng cá nhân chẳng hạn như tên người dùng hoặc địa chỉ email.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phân tích hành vi của người dùng cuối và những dịch vụ họ quan tâm để tối ưu hóa cách thức phân phối quảng cáo.

Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình để ngăn chặn việc thu thập thông tin này.

Cấm tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty quản lý hợp lý thông tin cá nhân có được từ khách hàng và không bao giờ tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba trừ các trường hợp dưới đây.

  • Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý từ khách hàng
  • Khi tiết lộ cho các nhà thầu bên thứ ba mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng
  • Khi pháp luật yêu cầu

Các biện pháp bảo vệ và an toàn thông tin cá nhân

Công ty sử dụng một loạt các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ.

Yêu cầu tiết lộ

Khi khách hàng yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, xóa hoặc việc sử dụng khác thông tin cá nhân của họ, sau khi đã xác nhận danh tính của cá nhân đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tuân thủ.

Tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định và xem xét tuân thủ

Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, quy định và đạo luật áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật pháp Nhật Bản, chúng tôi sẽ sửa đổi nội dung của chính sách này khi cần và liên tục nhằm cải thiện chính sách này.

Thắc mắc

Đối với các thắc mắc liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và việc sử dụng thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Công ty TNHH Kasai Seiki

4720 Nakasu, Suwa-shi, tỉnh Nagano, 392-0015

TEL:+81-266-52-1375 / FAX:+81-266-52-1396

Nhấn vào đây để gửi thắc mắc

TEL +81-266-52-1375
FAX +81-266-52-1396
9:00 SÁNG -5: 00 CHIỀU (nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

Lịch ngày làm việc