Công ty TNHH Sản xuất Kasai Seiki
Công ty TNHH Sản xuất Kasai Seiki

Chất lượng & môi trường

Giấy chứng nhận

Logo chứng nhận

Đảm bảo chất lượng (ISO 9001)

Chúng tôi liên tục nâng cao chuyên môn gia công chính xác của mình, hướng đến mục tiêu tạo ra một công ty tốt, thực hiện cách tiếp cận “khách hàng trước tiên” để đảm bảo chất lượng, đảm bảo sự an tâm và tin tưởng cho tất cả các bên liên quan và từ đó, chúng tôi hướng đến sự phát triển kinh doanh liên tục cũng như nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng.

Chính sách môi trường (ISO 14001)

Các sản phẩm gia công chính xác của chúng tôi rất thân thiện với môi trường và được thiết kế để không ảnh hưởng đến tài nguyên địa phương. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi hạn chế đến mức có thể việc phát thải carbon dioxide và thực hiện vòng lặp 3R, để giảm chất thải, bảo vệ môi trường thiên nhiên. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật và quy định về môi trường và hướng đến mục tiêu cải thiện các khía cạnh môi trường trong công việc của chúng tôi, ngăn ngừa ô nhiễm. Các chi tiết về các chính sách này đều được công khai.

Tuân thủ hoàn toàn

Chủ tịch đã xây dựng một chính sách bảo đảm chất lượng và môi trường được phổ cập rộng rãi trong toàn công ty nó cũng được thể hiện qua việc chúng tôi luôn luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình. Tất cả các nhân viên của chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định qua một hệ thống quản lý và các giao thức được thiết lập để luôn đảm bảo tuân thủ mọi chính sách trong công việc hằng ngày. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều hiểu và luôn luôn thực hiện các mục tiêu về chất lượng và môi trường đã được đề ra.

Một bài kiểm tra đang diễn ra

Nhấn vào đây để gửi thắc mắc

TEL +81-266-52-1375
FAX +81-266-52-1396
9:00 SÁNG -5: 00 CHIỀU (nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

Lịch ngày làm việc